Preskočiť na obsah

SVP je skratkou začiatočných písmen pre STAVEBNÉ a VÝŠKOVÉ PRÁCE. PLUS predstavuje pridanú hodnotu buď vo forme benefitu, zľavy, alebo prístupe smerom k svojim klientom a partnerom.

SPOĽAHLIVOSŤ, VÝKON a PROFESIONALITA. To sú hodnoty, o ktoré sa opierame v našom podnikaní. Ich vzájomné prepojenie má výrazný dopad na finálny produkt, v našom prípade kvalitne odvedenú prácu. Klient sa môže spoľahnúť, že podáme adekvátny výkon na profesionálnej úrovni.

SVP PLUS s.r.o. bola založená v roku 2020. Plynule nadviazala na predchádzajúcu podnikateľskú činnosť konateľa, ktorý ako SZČO, od roku 2000, s prestávkami, doma aj v zahraničí pracoval na mnohých projektoch v oblasti realizácie stavebných, montážnych a výškových prác.